Jeśli po zainstalowaniu Presty grafika jest rozjechana i częściowo jej brakuje rozwiązaniem może być modyfikacja dwóch plików .htaccess w folderach:
/themes/.htaccess
/modules/.htaccess

zamienić w nich treść:
<FilesMatch „\.tpl$”>
Deny from all
</FilesMatch>

na:
<Files ~ „\.tpl$”>
Deny from all
</Files>

 

Poniżej pełna informacja z HOME.pl

„Uprzejmie informuję, iż przyczyną jest użycie nieobsługiwanej przez nasze serwery dyrektywy FilesMatch w plikach htaccess aplikacji.
W przypadku IdeaWebServer dyrektywa FilesMatch nie jest obsługiwana, sugerujemy więc korzystać z Files.

Przykład zablokowania dostępu do wszystkich plików z wyłączeniem jpg|gif|png:

<Files ~ „\.*”>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>

AllowOverride All
<Files ~ „\.(jpg|gif|png)”>
Order allow,deny
Allow from all
</Files>

Proszę poprawić dwa pliki .htaccess:
/themes/.htaccess
/modules/.htaccess

I zamienić w nich treść:

<FilesMatch „\.tpl$”>
Deny from all
</FilesMatch>

na:

<Files ~ „\.tpl$”>
Deny from all
</Files>

Aplikacja będzie wówczas działać poprawnie. Proszę o weryfikację.”