PrestaShop ma możliwość importu produktów i kategorii z pliku CSV ale nie ma wbudowanego interfejsu do eksportu produktów i kategorii do pliku CSV.

Można natomiast ten problem rozwiązać dzięki funkcji „SQL manager”