25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował portal na którym znajdują się szczegółowe informacje na temat nowych przepisów oraz formularze które mogą być pomocne dla przedsiębiorców i konsumentów.