24 listopada 2014 r. Prezydent  RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

W ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzone zostaną m.in. zmiany dotyczące funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Nie jest to “nowa” instytucja, aczkolwiek zmiany dotyczą poszerzenia kompetencji administratora w firmie. Przeczytaj całość »